Mokyklos: Kalvarijų g. 135 Švitrigailos g. 3 Laisvės pr. 123 Konstitucijos pr. 12 Šeškinės g. 79 Antakalnio g. 90 Laisvės pr. 60 Sodų g. 22.

Naudinga informacija

įveskite tekstą PAGES > Tab: OPTIONS > Description

Sužinokite daugiau apie mus, Jus, kelius ir automobilius.

Naudingos nuorodos vairuotojams, kurie lanko pradinės arba periodinės profesinės kompetencijos ("95 kodas") įgijimo kursus:

DIREKTYVA 2002/15/EB

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0015

REGLAMENTAS (EB)  561/2006

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561

http://www.euro-controle-route.eu/site/files/tekstfotos/TRACE_LT.pdf

REGLAMENTAS (ES) Nr. 165/2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&from=LT

CMR konvencija

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.68227

Tarptautinė vežėjų asociacija

https://www.iru.org/

Valstybinė kelių transporto inspekcija

https://ltsa.lrv.lt/